Information om VIP-förmån

När du beställer minst 5 normalprissatta
produkter kan du erhålla en 30-50% rabatt
på alla överskridande produkter!

  • Köp av minst fem (5) normalprissatta produkter är förutsättningen för att kunna beställa resten av produkterna till VIP-pris
  • Som VIP-förmån kan du få 30-50% RABATT på NORMALPRIS!
  • Ifall antalet normalprisatta produkter underskrids kan vi inte ta emot VIP-beställningen, eller är tvungna att manuellt gå igenom beställningen och korrigera den, vilket leder till förlängd behandlingstid
  • Beställningar som inte uppfyller kravet på köp av minst 5 normalprissatta produkter i samma beställning, korrigeras manuellt till att uppfylla VIP-förmånsvillkor och prissättning
  • VIP-produkter är markerade med VIP-priser
  • Gå noga igenom din beställning vid utchekning och korrigera innehållet i varukorgen till att fylla VIP-förmånsvillkoren

Köp rejäl mängd - till rejält billigare pris!

sugarfree_image1_1P.jpg