Köpvillkor

AllmäntToimitus_kaikkialle_maailmassa.jpg

Dessa sidor är för beställningar i svenska kronor i Sverige (beställ i Finland i euro här).

Sockerfri.com -tjänsten fugerar med iakttagande av giltig lagstiftning och bestämmelser. Vi fungerar etiskt och med iakttagande av god sed. Den till tjänsten hörande nätbutiken är upprättad enligt konsumentverkets instruktioner och bestämmelser. Vi levererar till hela världen, utan extra avgifter (vänligen se villkoren för utrikesbeställningar).

Priser och leveranskonstnader
Alla priser visas inklusive moms. Leveransavgiften är SEK 39,00 per
beställning i vilket postavgiften ingår. Vi förbehåller oss rätten till
prisförändringar.

VIP-förmån!
Ifall du per beställning köper 5 st. normalprissatta produkter erhåller
du 30-50% rabatt på alla överskridande produkter.

Hur beställa VIP-prissatta produkter och VIP-förmånsvillkor
Beställning av VIP-prissatta produkter förutsätter en beställnig av 5 normalprissatta produkter. Ifall detta antal underskrids vid en VIP-beställning kan vi inte ta emot beställningen, eller är nödgade att manuellt gå igenom beställningen och korrigera den vilket leder till förlängd behandlingstid. Alla beställningar korrigeras till att uppfylla våra VIP-förmånsvillkor och prissättning.

Betalning | Då du beställt av oss tidigare 
Du får en faktura med leveransen. Vi debiterar inget faktureringstillägg. Betalningstiden är 10 dagar. För försenade betalningar debiterar vi förseningsränta enligt räntelagen och för betalningspåminnelse en avgift på SEK 50,00.

Betalning | Då du beställer för första gången
Då du beställer av oss för första gången levererar vi mot förhandsfaktura. Du får fakturan som en andra e-post efter beställningsbekräftelsen. Vi debiterar inget faktureringstillägg. Ifall du skickar ett kvitto på betalningen via e-post försnabbar du behandlingen av beställningen.

Betalning | Utrikesbeställningar?
Vid beställningar till utlandet är förhandsbetalning obligatorisk. Vi debiterar INGA EXTRA AVGIFTER för utrikesbeställningar. Fakturan får du per e-post.

Allmänt om betalning
Vi förbehåller oss rätten att ensidigt inhibera beställningen eller att enligt fall begära förhandsprestation. Alla fakturor bör vara betalda innan påföljande beställningar. Leveransförseningar undviks genoma att alltid betala räkningen i tid. Alla misstänkta bedrägeriförsök är vi tvungna att anmäla till polisen.

Leveranssätt - som brev ända fram
Leveransen sker som brevpost till den egna postlådan. Ifall försändelsen av någon anledning inte ryms i mottgarens brevlåda och ingen mottagare är på plats, lämnar postiljonen ett ankomstavi. Med denna anmälan kan försändelsen avhämtas från närmaste postkontor. Större försändelser levereras vid behov som postpaket.

Leveranstid - skickas redan samma dag
Innan klockan 12 erhållna beställningar (för första beställningar bör även prestationen synas på kontot) förpackas och skickas redan SAMMA DAG. I Juli behandlas beställningar 2-3 gånger i veckan.

Leveransinnehåll - enligt beställning
Vi strävar alltid till att leverera det du beställt. Ifall de beställda varorna tillfälligt är slut ersätts dessa med ett större antal redan beställda produkter, i det närmaste motsvarande produkter, eller så skickas de saknade produkterna inom en rimlig tid i efterskott utan extra tilläggskostnader. Vi förbehåller oss rätten att inhibera beställningen ifall leveransen skulle orsaka oskäliga tilläggskostnader.

Villkor för utrikesbeställningar
Vi levererar till i det närmaste alla länder, utan extra avgifter. För tillfället levererar vi inte dock till Åland. Beställning till utlandet är på kundens eget ansvar och kräver förhandsbetalning. Försändelser som kommit bort på posten ersätts ej. Vid utrikesbeställningar erhålls ingen returrätt. Försändelserna skickas som ett eller flera brev.

Beställarens ansvar
Ansvaret för beställningar under den varma årstiden ligger hos beställaren/ kunden. En produkt utsatt för värme kan genomgå en strukturförändring, men blir inte skämd av uppvärmningen. En produkt som under transporten eller av beställarens uppbevaring blivit uppvärmd, berättigar inte till retur. Företaget Sockerfri.com lagrar produkterna i ett svalt livsmedelsklassificerat lager ända tills leveransen sker.

Returrätt
Oöppnade och oanvända produkter har en 14 dagars returrätt. Med i returen bör bifogas en kopia av räkningen, kontaktuppgifter samt ett kontonummer för returnering av postavgifterna. De returnerade varorna bör förpackas omsorgsfullt. Bifoga en utredning över orsaken till returen. Ifall du har frågor gällande returer kontakta vänligen kundservice@sockerfri.com

Transportskada eller bortkommen försändelse
Vi garanterar att varan är felfri vid inlämnandet till transportören. Transporten sköts som brevpost i stärkt vanligt kuvert. Granska den skadade försändelsen eller anmäl en borkommen försändelsen till personalen på det närmaste postkontoret enligt lokala förhållanden. Gör en ersättningsansökan till leverantör av den lokala postservicen vid behov. Faktura bör du betala som normalt. Ersättning söker du alltid från posten vid transportskada eller bortkommen försändelse.

Kantstötta försändelser
Vi strävar alltid till att förpacka försändelserna omsorgsfullt och med möjligast lätta och miljövänliga material. Dock kan t.ex. chokladplattor få små stötar vid transporten. Meddela skilt ifall du önskar få extra skyddande emballage vid leveransen.

Vår kundservice står till din tjänst
Vid frågor gällande produkter eller service, vänligen kontakta kundservice@sockerfri.com

Välkommen att handla tryggt hos oss!
Sockerfri.com är mån om sina kunders väl. Hos oss erhåller du 10 dagars betalningstid utan faktureringstillägg! 

 

Till Sokerfri.com godisbutiken här

 

 

Nytt 3/2010: vi levererar nu till hela världen (vänligen se villkoren för utrikesbeställningar)