Personuppgiftslagen PUL

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du klickar på beställ vid beställning från vår webshop godkänner du att Sugarfree Finland lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning och du godkänner att Sugarfree Finland kan använda dina uppgifter i sin marknadsföring. Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att lämna ut uppgifter krävs enligt personuppgiftslagen att du sänder in en undertecknad begäran till:

Sockerfri.com
Heikkavägen 2 A
FIN-01450 Vanda
Finland

Endast Sugarfree Finland har tillgång till dina uppgifter och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande, med undantag från rättsliga ärenden.